Proiecte și Activități


“European Badge for future jobs”: activitate de învățare cu elevi în Sicilia, Italia

În perioada 21 - 25 martie 2022, douăzeci și doi de elevi de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focșani, însoțiți de cinci profesoare, Doina Boboc, Mihaela Enache, Nicoleta Hurmuzache-director adjunct al liceului, Ioana Ghiorghiu si Paula Cristina Popescu, responsabilul acestui proiect internațional , au participat la a cincea mobilitate, “European Badge for future jobs”, din cadrul proiectului Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul educației școlare-proiect de schimb interșcolar "SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. - SCHOOL alliance FOR Soft and Key competences In Lifelong Learning of Schools”, cu numărul de referință 2019-IT02-KA229-062236. La această mobilitate, care s-a desfășurat în localitatea Acireale, din Sicilia, au mai participat elevi de la două licee cu profil tehnic din Karamursel, Turcia, și din orașul sicilian Acireale. prin intermediul unor tururi și excursii, elevii participanți au putut afla mai multe aspecte interesante despre cultura, istoria, flora, fauna și gastonomia siciliană. Acireale, Acitrezza, Catania, Taormina și chiar vulcanul Etna s-au transformat, pentru elevii participanți, din niște puncte pe hartă, în repere importante, în locuri văzute, străbătute și simțite, unde visează deja să se întoarcă într-o zi.

În prima zi a mobilității, pe 21 martie 2022, cele două grupuri de elevi și profesori însoțitori veniți din Romania și Turcia au fost întâmpinate de directorul școlii gazdă Instituto Instruzione Superiore Statale „Galileo Ferraris”, care le-a prezentat programul de activități ce urmau a fi derulate în timpul șederii lor în orașul sicilian Acireale. Apoi, elevii și cadrele didactice au lansat o dezbatere despre avantajele și dezavantajele avântului tehnologic și, în special, despre a patra revoluție industrială și inovațiile tehnologice ale secolului al XXI-lea. După vizionarea unui material video tematic, elevii participanți au comparat cele trei tipuri de revoluții industriale care au marcat profund secolele trecute, vorbind despre diverse resurse naturale și efectele dezvoltării industriale asupra societății și vieții oamenilor, în general. Participanții au analizat, de asemenea, diferite sectoare de pe piață muncii din prezent, în care tehnologia și automatizările sunt folosite pentru a facilita munca și pentru a accelera producția.

Prima zi s-a încheiat cu un tur pietonal al orașului Acireale, prilej cu care oaspeții români și turci au aflat informații istorice și artistice despre Catedrala din Acireale și faimoasa Basilica San Sebastiano, emblematice pentru barocul sicilian.

Expediția culturală a continuat cu o excursie la Vulcanul Etna, pe 22 martie, unde un ghid montan le-a vorbit elevilor și profesorilor despre originile celui mai înalt vulcan din Europa, despre structura geologică a formelor de relief din zonă, dar și despre vegetația locală. Drumeția prin zăpadă până la Craterul Silvestri a făcut că experiența să fie și mai palpitantă pentru întregul grup format din 40 de liceeni și 14 profesori din Italia, România și Turcia. După-amiază, ieșirea culturală a continuat cu vizitarea splendidului oraș Taormina, cocoțat pe un versant, ce are atât vedere la Marea Ionică, cât și priveliști impresionante spre Vulcanul Etna. Pe drumul de coastă care șerpuiește pe lângă mare, în drum spre Taormina, am admirat din autocar, Isola Bella, aflată în apropierea țărmului, un cadru de vis care întregește imaginea exotică a Siciliei.

În dimineața celei de a treia zi, pe 23 martie, grupul de participanți la proiectul Erasmus+ SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S., însoțit de un ghid acreditat, a parcurs pe jos rezervația naturală „Chiazzette” din Acireale, rezervație care este considerată o prețioasă rezervă naturală, plină de istorie, cu o extraordinară vegetație și faună.

După prânz, elevii s-au întâlnit la scoală și au început să lucreze, împărțiți în șapte grupuri mixte internaționale, la realizarea booklet-ului final, o broșură care să ilustreze activitățile de învățare implementate de-a lungul întregului proiect, materiale realizate de elevi și profesori, de exemplu site-uri si prezentări PowerPoint, create cu Padlet, Genial.ly și multe alte aplicații educaționale gratuite. Fiecare grup a primit câte o sarcină diferită, trebuind să asambleze informațiile acumulate și materialele conținând subiectele pe care le trataseră deja în cadrul mobilităților virtuale anterioare. A fost un pas fundamental în cadrul proiectului prin faptul că această activitate a reunit toți participanții din cele trei școli în două laboratoare de informatică, unde au putut împărtăși idei și colabora personal pentru a-și îndeplini sarcinile. În ziua următoare, 24 martie, participanții au vizitat orașul Catania, unde, însoțiți de un ghid turistic, au făcut cunoștință cu istoria orașului, precum și cu unele dintre tradițiile și legendele sale. Au vizitat, de asemenea, și Catedrala și au avut posibilitatea de a admira stilul baroc al unor frumoase clădiri. Pe drumul de întoarcere, s-a făcut un scurt popas în Aci Trezza, o localitate turistică de pe malul Marii Ionice, unde au fost admirate legendarele stănci despre care se spune că ar fi fost aruncate înspre Ulise de către ciclopi. Seara îi găsea pe toți elevii si profesorii la o pizzerie din Acireale, unde aceștia au petrecut câteva ore împreună, ceea ce cu siguranță a contribuit la creșterea nivelului lor de socializare.

În ultima zi a mobilității, pe 25 martie, elevii participanți au completat un chestionar de evaluare cu scopul de a oferi un feedback în legătură cu întreaga experiență Erasmus. Ei și-au continuat, de asemenea, vizita la școala italiană, mergând să vadă Laboratorul de Construcții unde s-au desfășurat activități demonstrative. Tot in aceasta zi a fost filmat si un videoclip în care o parte dintre elevi și-au exprimat propriile opinii și impresii despre experiența din Italia și despre activitățile proiectului în general. Ziua s-a încheiat cu o altă sesiune de lucru în laboratorul de informatică, unde grupurile de elevi din cele trei ţări au finalizat booklet-ul. La final a fost creată și o insignă al cărei scop a fost acela de a sintetiza principalele obiective ale proiectului. Validarea competențelor si a abilitaților dobândite și dezvoltate de elevi si profesori s-a realizat prin obținerea documentului Europass Mobility și a certificatului de participare, înmânate de dna. profesoară coordonatoare Daniela Papallardo înainte de finalizarea programului din cea de a cincea zi petrecută in liceul sicilian din Acireale. După încheierea activităților de învățare cu elevii și a celor 5 mobilități implementate, dintre care primele patru au fost virtuale, se poate spune cu siguranță că acest proiect a oferit tuturor participanților posibilitatea de a interacționa între ei, chiar dacă nu a fost posibilă întâlnirea față în față în timpul celorlalte mobilități, din cauza restricțiilor Covid-19. Tururile, excursiile cu ghid și vizitele culturale au fost esențiale pentru a-i ajuta pe participanți să se împrietenească și pentru acumularea de informații noi despre istoria și cultura țării gazdă, dar si despre dobândirea unor cunoștințe despre cultura și tradițiile celorlalte țări partenere, iar activitățile de la școală au îmbunătățit competențele cognitive ale elevilor și le-au sporit creativitatea și imaginația, ceea ce a facilitat realizarea de lucrări uimitoare. În concluzie, experiența s-a dovedit a fi extrem de utilă și productivă atât pentru elevi, cat si pentru profesori.


Erasmus Interview (https://www.youtube.com/watch?v=iYJBe_kQ6ro)

School For S.K.I.L.L.S. - Tours and trips (https://www.youtube.com/watch?v=VYvTkczu3nQ)O noua mobilitate virtuală în cadrul proiectului Erasmus+ „SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S.”

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” din Focșani a găzduit în perioada 17-23.02.2022 mobilitatea virtuală C2 în cadrul proiectului Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul educației școlare “SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. - SCHOOL alliance FOR Soft and Key Competences În Lifelong Learning of Schools” (2019-1-IT02-KA229-062236_2) la care au luat parte 20 de elevi și 8 profesori din liceul „Karamürsel 100. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” din Karamürsel, Turcia, precum și 9 liceeni și 5 profesori reprezentând școala italiană I.I.S.S. „G. Ferraris” din Acireale, Sicilia. În prima zi de activități, pe 17 februarie, cei 19 elevi români de la clasele a IX-a A, B, C, E, a X-a A, C, E, a XII-a A și D însoțiți de 5 cadre didactice au făcut cunoscut liceul nostru cu ajutorul unui videoclip și a unui material PowerPoint în care au ilustrat laboratoarele pentru studiul disciplinelor teoretice și atelierul școlar, săli de clasă, activități școlare și extrașcolare, proiecte europene derulate, profilurile liceului și ale școlii profesionale, cu diversele calificări pe care le oferă Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”.

Pe parcursul primelor trei zile, fiecare grup național de elevi și-a expus viziunea despre Școala Europeană Ideală, de la dotările pe care elevii le consideră necesare până la ideea de scoală verde, Green School, existența unei cantine școlare care să sprijine formarea deprinderilor specifice unui stil de viață sănătos, discipline opționale și cluburi destinate activităților extra curriculare unde liceenii să poată studia teatrul, muzica, robotica.

În cadrul acestei mobilități, participanții au putut reflecta asupra importanței abilităților sociale, cum ar fi munca în echipă, și au învățat despre strategii destinate să-i ajute în procesul de învățare, cum să gestioneze timpul și informațiile într-un mod eficient. Reuniți online pe platforma Google Meet, elevii și profesorii din România, Italia şi Turcia și-au concentrat atenția asupra definiției europene a competențelor transversale și asupra caracteristicilor relevante într-o școală ideală, precum facilitățile care pot spori bunele practici de predare și motivația elevilor, cum ar fi echipamente și infrastructură școlară specifice secolului XXI, laboratoare, tehnologie modernă. Dar a fost subliniată și ideea că o școală bună ar trebui să implice elevii în activități practice, nu doar într-o abordare teoretică a predării. În cele din urmă, participanții s-au intervievat reciproc în timpul mobilității cu privire la disciplinele școlare pe care le studiază și la opiniile lor despre diferitele specializări. Elevii participanți au discutat, de asemenea, despre oportunitățile de angajare în propriile teritorii, în special în ceea ce privește studiile lor. Schimbul de idei le-a prilejuit tuturor participanților familiarizarea cu diferitele contexte școlare europene din Romania, Italia şi Turcia.

Profesorii au fost, de asemenea, implicați în mobilitate și au intervenit vorbind despre sistemul lor școlar ideal, referindu-se în special la abordări didactice moderne și metode de predare prin care achiziția noilor cunoștințe să fie mai eficientă, mai ales în perioada de pandemie. În a cincea zi, elevii au ilustrat câteva dintre aplicațiile educaționale, precum Padleț, Genial.ly, Wakelet, Prezzi, Book Creator și platformele de e-learning pe care le folosesc în școlile lor (Adservio, Edmodo, Google Classroom). Apoi, cei 48 de elevi au fost implicați într-un quiz Kahoot despre personalități internaționale care au marcat domeniile științific și artistic. Mobilitatea virtuală s-a încheiat cu feedbackul oferit de elevi prin intermediul aplicației Mentimeter.

Participanții și-au dezvoltat abilitatea de a comunica în limba engleză, pe lângă îmbunătățirea competențelor lor cognitive și metacognitive, grație schimbului autentic de opinii și informații cu privire la diferitele sisteme școlare, la oportunitățile de angajare conform calificărilor urmate, având posibilitatea de a reflecta asupra propriilor abilități de studiu și a strategiilor de învățare. Activitățile online au condus, deopotrivă, la dezvoltarea competențelor culturale și interculturale, la îmbunătățirea abilitaților digitale ale elevilor si profesorilor implicați.MOBILITATE virtuală cu elevii Colegiului Tehnic « Edmond Nicolau » Focşani

Experiențele frumoase de învățare merită să fie împărtășite. In cadrul proiectului de parteneriat strategic „SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S.-SCHOOL alliance For Soft and Key Competences in Lifelong Learning of Schools”, proiect de schimb interșcolar (cu numărul de referință 2019-IT02-KA229-062236_2, finanțat prin programul Erasmus+ din octombrie 2019), Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din Focșani a luat parte la evenimentul online C3 short-term exchange of groups of pupils ca scoală parteneră alături de instituția coordonatoare Instituto Instruzione Superiore Statale „G. Ferraris” din orașul sicilian Acireale şi liceul partener „KARAMÜRSEL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI” din localitatea Karamürsel, provincia Kocaeli, Turcia. In perioada 6-13 decembrie 2021, timp de 5 zile elevii Marco Frăţilă (cls. a XI-a A), Niccolo Francesco Bonarrigo (cls. a XI-a C), Andrei Budei si Ionuț Cosmin Toderașcu (cls. a XI-a E), Robert Cosmin Beliciu, Ionuţ Chelu, Ștefania - Claudia Hărăbor, Francesco Melis, Daniela Geanina Spînu si George Urdă (cls. a XII-a B), sub indrumarea cadrelor didactice Ioana Ghiorghiu, Paula Cristina Popescu si Cenţa Mariana Răvaş au reprezentat România la activități educaționale online împreună cu echipe de liceeni si profesori din instituțiile școlare din Italia si Turcia.

La activitățile derulate pe platforma Google Meet, fiecare echipă națională de elevi si profesori şi-a expus propria viziune despre Orașul Ideal (Virtual Village), tema centrală a acestei mobilități virtuale. Creativitatea și originalitatea participanților s-au manifestat prin varietatea tipurilor de abordare și cea a prezentărilor realizate. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” a utilizat aplicația Padlet deoarece acest tip de „avizier” virtual le-a permis elevilor români să colaboreze și să contureze principalele aspecte ale orașului ideal, conceput ca un smart city bazat pe folosirea tehnologiilor inteligente, a energiilor alternative, a mijloacelor de transport non poluante, a colectării selective a deșeurilor. Elevii din Italia au prezentat versiunea lor creată cu jocul de strategie SimCity cu ajutorul căruia au construit o comunitate urbană complexă, incluzând spații rezidențiale, zonă industrială, utilități, chiar și bugetul estimativ cu sistemul de impozitare. Prezentările celor trei echipe naționale au avut in comun preocuparea participanților de a construi orașe ideale axate pe eco sustenabilitate, reziliență în fața hazardelor naturale, protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă a deșeurilor si reciclarea acestora, accesibilitatea locuitorilor la resurse si servicii, astfel încât elevii să devină cetățeni responsabili, implicați în soluționarea diverselor aspecte din comunitatea locală. După ce fiecare echipă și-a prezentat conceptul de Ideal Village au urmat întrebările adresate de elevi şi profesori, ceea ce nu doar că a dinamizat atmosfera, dar a permis și schimbul autentic de idei, comunicarea informațiilor culturale specifice fiecărei țări. După primele 3 zile în care participanții si-au prezentat comunitatea ideală, a urmat expunerea principalelor aspecte pozitive și negative pe care elevii le-au identificat in comunitatea locală, aspecte surprinse prin expozițiile virtuale de fotografii create cu aplicația artsteps. In acest scop, elevii din fiecare școală au surprins în fotografii diverse aspecte urbane care necesită îmbunătățiri, fie din partea edililor, fie prin inițiativa cetățenilor. Complexitatea aspectelor pozitive și negative pe care elevii înșiși le-au evidențiat, discuțiile despre aceste situații și eventualele măsuri de remediere sunt deja mărturia unei conștiințe civice la care si-au adus aportul și activitățile proiectului. Acesta a fost momentul excelent pentru a-i familiariza pe ceilalți cu orașul de proveniență, de la clădiri de patrimoniu, la informații despre istoria națională, stiluri arhitecturale, turism local. Împărțiți pe echipe naționale, elevii și-au testat și îmbogățit non formal cunoștințele despre cultura Turciei, a României si a Italiei grație jocului interactiv creat cu aplicația Kahoot, un moment extrem de apreciat de tinerii europeni. In cea de-a cincea zi de activități virtuale, schimbul cultural a căpătat o dimensiune culinară prin prezentarea unor rețete tradiționale specifice țărilor participante.

Dincolo de munca în echipă, de la brainstorming, discuții, studii de caz, până la misiunea de a identifica și soluționa problemele comunitare prin conceperea unui oraș virtual, activitățile derulate au contribuit la dezvoltarea competențelor cheie ale participanților, mai ales competențele digitale, competențele de comunicare orală și scrisă în limba engleză, competențele interculturale și cele culturale. Merită să amintim, de asemenea, că implicarea în acest proiect i-a ajutat pe tinerii liceeni să-și depășească prejudecățile și clișeele culturale, să-și îmbunătățească spiritul de cetățenie activă, cu impact pozitiv la nivelul formării personale și profesionale. Mobilitatea virtuală a fost un adevărat succes, după cum au mărturisit atât elevii, cât și profesorii însoțitori din cele trei licee partenere și sperăm ca următoarele doua mobilități planificate pentru anul 2021 în România și Sicilia să fie realizate prin prezență fizică a tinerilor si adulților din cele 3 instituții de învățământ preuniversitar.Proiectul Erasmus+ - Parteneriate strategice pentru susţinerea inovării Acțiunea cheie KA2, număr proiect 2019-1-RO01-KA201-063169, "SCIENCE CONNECT"

Numărul de identificare al proiectului: 2019-1-RO01-KA201-063169

În urma aprobării proiectului de parteneriat strategic pentru educație 2019-1-RO01-KA201-063169 „SCIENCE CONNECT”, în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea cheie KA2 - Parteneriate strategice pentru susţinerea inovării, COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU din Focșani anunță organizarea selecției pentru:

- 30 elevi, pentru activitățile transnaționale de învățare (Blended mobility of school learners)

- 6 elevi care vor fi rezerve, pentru activitățile transnaționale de învățare (Blended mobility of school learners)

Anunt de selectie participanti
Graficul concursului de selectie II
Criterii specifice si indicatori de evaluare
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii