Calendar înscriere cten 2021

ETAPA 1

24 iulie 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022.
25 - 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizati.

25 iulie 2021: 09:00 - 13:00
26-28 iulie 2021: 08:30 - 16:00

ETAPA 2

6 august 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii.
6 – 7 august 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizati.

DOCUMENTE NECESARE

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte: 

 • Copie CI elev
 • Copie certificat nastere elev
 • Dovada vaccinari elev
 • Foaia matricola in original
 • Adeverinta de participare la examenul de Evaluare Nationala-original
 • Copie diploma de absolvire a invatamantului gimnazial
 • Copie CI parinti
 • Cerere de inscriere (formular tip de la secretariatul școlii)

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE

 1. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
 2. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
 3. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexă, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.
 4. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 5. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 6. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 

Administrativ