Calendarul examenului de bacalaureat național 2021

Sesiunea
iunie - iulie 2021

01

25.05.2021 - 04.06.2021

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
02

04.06.2021

Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a
03

14.06.2021 - 16.06.2021

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română: proba A
04

16.06.2021 - 17.06.2021

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă: proba B
05

18.06.2021 - 23.06.2021

Evaluarea competențelor digitale: proba D
06

23.06.2021 - 25.06.2021

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională: proba C
07

28.06.2021

Limba și literatura română: proba E.a) - proba scrisă
08

29.06.2021

Proba obligatorie a profilului: proba E.c) - proba scrisă
09

30.06.2021

Proba la alegere a profilului și specializării: proba E.d) - proba scrisă
10

01.07.2021

Limba și literatura maternă: proba E.b) - proba scrisă
11

05.07.2021

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00
12

06.07.2021 - 09.07.2021

Rezolvarea contestațiilor
13

09.07.2021

Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea
august - septembrie 2021

01

19.07.2021 - 26.07.2021

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
02

16.08.2021

Limba și literatura română: proba E.a) - proba scrisă
03

17.08.2021

Proba obligatorie a profilului: proba E.c) - proba scrisă
04

18.08.2021

Proba la alegere a profilului și specializării: proba E.d) - proba scrisă
05

19.08.2021

Limba și literatura maternă: proba E.b) - proba scrisă
06

23.08.2021 - 24.08.2021

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română: proba A
07

25.08.2021

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă: proba B
08

26.08.2021 - 27.08.2021

Evaluarea competențelor digitale: proba D
09

30.08.2021 - 31.08.2021

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională: proba C
10

31.08.2021

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor, orele 12:00 - 18:00
10

01.09.2021 - 03.09.2021

Rezolvarea contestațiilor
11

03.09.2021

Afișarea rezultatelor finale

Notă

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Administrativ